MARKA TAKİP HİZMETİ

MARKA TAKİP HİZMETİ

Bir markanın tescil edilmesi onun tam olarak korunduğu anlamını taşımaz. Marka takip işlemi, tescilli markanın aynı ya da benzer olan bir başvurunun tescilini engellemek için tek doğru yöntemdir. Bu hizmet Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruları yapılan ve Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilen markaların, markanıza benzer olup olmadığının gelişmiş programlar vasıtasıyla takibinin yapılması ve ayırt edilemeyecek kadar benzer olan marka başvuruların hukuki açıdan değerlendirilmesinin yapılarak rapor edilmesiyle oluşmaktadır. Marka izleme sistemi ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ayda iki kere düzenli olarak yayınlanan ve ortalama 6 bin marka başvurusunun ilan edildiği Resmi Marka Bülteni incelenerek, markanıza aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların henüz başvuru aşamasında iken tespit edilmesi ve itiraz edilerek iptalinin sağlanması mümkün olmaktadır.

Marka Takip Hizmet İçeriği

Marka Takip Hizmeti tescilli markanın aynısının veya benzerinin Türk Patent ve Marka Kurumu’nun her ay yayınlamış olduğu marka bültenlerinden tespit edilmesi ve bildirimi ile yapılmaktadır. Bu işlem piyasa takibini içermemektedir.

– Tescilli markanın aynısı veya benzeri tespit edildiğinde müracaat yapılan işletmeye aylık raporlama yapılmaktadır.

– Bu hizmet içeriği itibariyle sadece tespit ve bildirimden ibaret olmaktadır. Bildirim sonrası itiraz isteği ve talebi tescilli marka sahibine aittir.

– Marka takip hizmeti teşebbüse veya kişiye ait marka veya markalar için yıllık (12 aylık) olarak belirlenir.

– Marka sahibinin iki markasına kadar sabit tek ücret talep edilir, izleme hizmeti verilecek marka sayısı ikiden fazla ise ayrıca ücretlendirme yapılmaktadır. Müvekkilin birden fazla markası var ise ve bu ana markanın alt markaları şeklinde ise tek bir marka olarak kabul edilebilir.

– Marka Takip Hizmeti gerçekleştirilmesi aşamasında tespit edilen başvuru şirketimiz müvekkili olsa dahi bildirim hizmeti alan tescilli marka sahibine yapılır.