MARKA TESCİLİ

MARKA TESCİLİ

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

MARKA TESCİL AŞAMALARI VE SÜRELERİ

Marka Tescil İşlemleri ortalama 6-8 ay içinde tamamlanmaktadır.

– Araştırma ve İnceleme Aşaması
TÜRKPATENT tarafından mutlak nedenler yönünden araştırma ve inceleme süresi ortalama 2-4 ay kadardır. Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir engel yoksa ve inceleme müspet sonuçlanırsa, marka Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilir.

– Resmi Marka Bülteninde İlan Aşaması
Marka Bülteninde kanuni ilan süresi 2 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi, benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.

– Tescil Aşaması
Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde ve TÜRKPATENT’in verdiği kanuni süreler içerisinde eksik evraklar ve harç noksanları tamamlanır.

Tescilli markalar başvuru tarihi itibarı ile 10 yıllık sürelerle, sonsuza kadar yenilenerek korunmaya devam edilebilirler. Yenileme işlemi için tekrar marka başvurusunun yapılması gerekmez.

MARKA ÇEŞİTLERİ

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre tescil edilecek markaların çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

– Ticaret Markası
Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

– Hizmet Markası
Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

– Ortak Marka
Ortak marka bir birlik, kooperatif ve benzeri bir gruba dâhil işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

– Garanti Markası
Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usüllerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Birden fazla gerçek veya tüzel kişiler, birlikte kullanmak istedikleri markayı ticaret markası ve/veya hizmet markası olarak ad ve unvanlarını birlikte yazarak tescil ettirebilirler.

Hizmet Talep Formu

Aşağıdaki bilgileri doldurup gönderdiğinizde talep ettiğiniz hizmet ile alakalı müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizlere geri dönüş yapacaktır.

image

    DİĞER HİZMETLERİMİZ