YURTDIŞI TESCİL

YURTDIŞI TESCİL

Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım hakları sadece tescil edildiği ülkede yada coğrafik bölgede hüküm doğurmaktadır. Dolayısıyla, herhangi bir ülkede tescil edilmemiş olan marka, patent yada tasarıma konu olabilecek fikirlerin taklit edilmesi, hakların ihlal edildiği anlamına gelmemektedir, nitekim ilgili ülkede tescil edilmiş bir sınai hak bulunmamaktadır.

Yurtdışında sınai hakların tescili için temel olarak “Ülkesel Tescil” ve “Toplu Tescil” adları verilebilecek tescil sistemleri bulunmaktadır. Ülkesel Tescil, koruma talep edilen ülkelerde münferit olarak başvuru yapma esasına dayanırken, Toplu Tescil sisteminde çok sayıda ülkede koruma elde edebilmek için ortak tescil düşüncesi benimsenmektedir. Tescil edilmesi düşünülen sınai hakkın türüne göre yurtdışı tescil sistemleri hakkında ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Uluslararası Marka Tescili

Markalar tescil edildikleri ülkelerde korunmaktadır. Markasıyla yurt dışında faaliyette bulunan firmalar, olası bir sıkıntı yaşamamak için, ticarette bulunduğu ülkelerde mutlaka markasını tescil ettirmesi gerekmektedir. Tüm dünyada geçerli bir tescil sistemi yoktur ancak yurtdışı marka tescil işlemlerinde 3 farklı yol izlenebilmektedir.

– Madrid Protokolü

– C.T.M. Topluluk Markası

– Ülke Bazında Başvuru

Bu 3 farklı uluslararası tescil sisteminden hem maliyet hemde diğer özelliklerinden dolayı en avantajlısı Madrid Protokolü yoluyla yapılan müracaatlardır.

Uluslararası Patent Tescili

Türkiye’de yapılan patent veya Faydalı Model başvurusu ancak Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Türkiye dışındaki ülkelerde patentle ilgili faaliyette bulunulacaksa mutlaka o ülkede de patent başvurusu yapılması gerekmektedir. Tüm dünyada geçerli uluslararası bir patent tescili yoktur ancak yurtdışı patent başvurularında 3 farklı yol izlenebilmektedir.

– P.C.T. (Patent İşbirliği Anlaşması)

– E.P.C. (Avrupa Patent Anlaşması)

– Ülke Bazında Başvuru

Uluslararası Endüstriyel Tasarım Tescili

Türkiye’de yapılan Endüstriyel Tasarım Tescili sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Türkiye dışındaki ülkelerde tasarım ile ilgili ürünlerde faaliyette bulunulacaksa mutlaka o ülkelerde de tasarım başvurusu yapmak gerekmektedir. Tüm dünyada geçerli bir tasarım tescili yoktur ancak yurt dışında tasarım başvurularında 3 farklı yol izlenebilir.

– Lahey Sistemi

– OHİM (Uluslararası Topluluk Tasarım Tescili)

– Ülke Bazında Başvuru

Hizmet Talep Formu

Aşağıdaki bilgileri doldurup gönderdiğinizde talep ettiğiniz hizmet ile alakalı müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizlere geri dönüş yapacaktır.

image

    DİĞER HİZMETLERİMİZ